2000 - 'Herneming eerste editie'

Voor ons eerste lustrum opteerden we om de eerste editie van 1995 te hernemen. Dit op vraag van heel wat mensen die pas later kennis maakten met de Ieperse Nocturnes en er de eerste editie niet bij waren. Toen waren er slechts 750 deelnemers. In die 5 jaar steeg dit aantal tot tegen de 3.000. We kozen evenwel niet voor een exactie kopie van 1995, maar herwerkten het verhaal grondig zodat ook de toeschouwers van het eerste uur nog een verrassende avond konden beleven die eindigde met een heerlijke zangstonde van soldatenliederen uit de Groote Oorlog.

Locaties:
Het Lapidarium - Binnenkoer Lakenhalle - Kapel Godshuis Belle - Koer OCMW - Steenkapperij Dejonghe - Het Kruitmagazijn - Het Eilandje/Majoorgracht - Leeuwetoren - Hoertjes - Poortwachtershuis - 'Beer Angilis' - IJskelder - Kazematten 'Het Houten Paard'.

Praktisch:
7, 8, 14, 15, 28, 29 juli en 11, 12, 18, 25, 26 augustus 2000
Kostprijs: 450 BEF (excl. maaltijd) - 500 BEF (incl. maaltijd)

Cijfers:
Aantal deelnemers: ongeveer 3.330 personen
Aantal medewerkers: 130 personen

Wist je dat...
... de Nocturnes in 1999 aan de basis lagen van de realisatie van de Vestingroute?
De uitbouw van een cultuurtoeristische route naar het inspirerende voorbeeld van de Wenzelroute in Luxemburg werd in 1995 al contractueel vastgelegd tussen de Nocturnes en de Koning Boudewijnstichting.