Nocturnes 2019 - Ieper Herrijst

image.png


De 15de editie van de Ieperse Nocturnes zal plaatsvinden in de zomer van 2019. Thema (dat aansluit bij onze 13de editie van 2014) wordt dan de terugkeer van de Ieperlingen na de Eerste Wereldoorlog en de heropbouw van de stad. In 2014 was het thema “Ieper vlucht”, waarin we 100 jaar na datum de beginmaanden van de Eerste Wereldoorlog vanuit het standpunt van de Ieperlingen in beeld brachten. Met de eerste geruchten van de oorlog, de twijfel bij de Ieperlingen om al dan niet te blijven, de uiteindelijk verplichte evacuatie uit de stad en de treinrit naar Refuveille (Normandie), waar de gevluchte Ieperlingen heel goed ontvangen werden.

In 2016 bleven we ver van de Eerste Wereldoorlog weg met “Ieper vermoord(t)”: een middeleeuws moordverhaal, gebaseerd op de historische schepenmoord van 29 november 1303, toen een volksopstand uitmondde in het vermoorden van negen schepenen. Hun lichamen werden vanuit de toenmalige schepenkamer in de belforttoren naar beneden gegooid op de Grote Markt.

Deze twee edities hadden negatieve historische feiten als uitgangspunt: oorlog en moord. Voor de 15de editie kiezen we voor een positief ‘opbouwend’ uitgangspunt: de terugkeer na WO I, de enorme veerkracht die de Ieperlingen toen lieten zien, de heropbouw van de stad. Dit sluit enerzijds aan bij het ideeëngoed van het Huis van de Stad in voorbereiding van het nieuwe stadsmuseum, dat die veerkracht doorheen de geschiedenis belicht. En anderzijds sluit dit naadloos aan bij de Nocturnes van 2014, toen destructie en oorlogsgeweld de aanleiding waren.

Bewuste keuze voor 2019
We kozen bewust voor 2019, omdat pas vanaf dan precies 100 jaar voordien  – in 1919 – de eerste Ieperlingen terugkeerden naar hun verwoeste stad. In 2018 wordt wereldwijd 100 jaar Wapenstilstand herdacht. En dat zal in Ieper niet anders zijn. Met als orgelpunt 11 november 2018. Maar het echte verhaal van Ieper en van de Ieperlingen begint pas na de Groote Oorlog, in 1919. 100 jaar na datum willen wij eer betuigen aan die moedige stadsgenoten, die terugkeerden naar hun verwoeste stad en grote werk- en veerkracht toonden om hun/onze stad weer het uitzicht te geven van weleer. Ook al waren er plannen van hogerop om Ieper niet her op te bouwen of om een compleet nieuwe stad te bouwen.

De terugkeer van de gevluchte Ieperlingen naar de puinhoop die hun stad was, hun ijver en doorzettingsvermogen om Ieper weer op de kaart te zetten, de diverse plannen die toen circuleerden… Dat vormt het uitgangspunt van de volgende Nocturnes deze zomer.